Jag är Karlskogabo sedan födseln och där har jag sedan bott sedan dess. Det är en lagom stad för mig. Där har jag fått tillfälle att ägna mig åt en sysselsättning som ligger mig varmt om hjärtat. Det är kanoting. Jag hade förmånen att få vara delaktig i att bygga upp Bofors Kanotklubb från en nedläggningshotad till en modern och framgångsrik förening. Sedan 1980 så har jag arbetat som fritidsledare på en fritidsgård. Numera har jag avslutat mitt yrkesverksamma liv och tagit tjänst i pensionärskollektivet. Sedan en tid tillbaka har jag fått ett nytt intresse. Detta handlar om hur livet var förr och främst vilka personer som utgjorde mina tidigare släktingar. Det är ett intresse som starkt vanebildande. Det är inte lätt att lägga forskningen åt sidan för annat. Man hittar alltid nya spännande infallsvinklar och upptäckter.

Ibland kan jag känna mig som en "reserv"ölänning. Detta trots att jag egentligen inte härstammar från någon egentlig ölandssläkt. Min far kom från Öland och varje sommar har jag vistats en kortare tid på min farfars gård i Färjestaden. Men från slutet av 70-talet så har jag vistats på "Kobben" under hela semesterperioderna och från 1980 så har jag tillbringat somrarna i en eget fritidshus. Detta sålde jag emellertid under försommaren 2020. Min mor kommer från staden med, som jag tidigare tyckte, en pälsfirma och en frikyrka på varenda gatstump. Idag är situationen, vad pälsfirmorna beträffar, något annorlunda. Då det gäller kyrkorna så vet jag inte hur det är. Staden det handlar om är Tranås vid sjön Sommen. Cirka tre kilometer utanför staden ligger ett mycket vackert område vid sjön som heter Hätte och Seglarvik. Huvuddelen av sommarloven i min barndom tillbringade jag vid Seglarvik och min mormors sommarstuga.

 

Länk till mina nostalgiska sidor