SEBYSTENEN

SEBY - SEGERSTADS SOCKEN

Strax söder om gravfältet reser sig en tre meter hög, Ölands högsta, kalkstensflisa mot skyn. Troligtvis har stenen rests runt 1040-talet.

Den har  följande inskription: 

"Ingjald och Näf och Sven reste stenen efter Rodmar sin fader".

Namnet Näv, ´den med näsan´ har ursprungligen varit ett tillnamn som syftat på en person med stor. Eller vanskapt näsa.
Tillbaka