Från vem härstammar man egentligen?

 

Jag har upptäckt att det är lätt att bli nyfiken på vilka personer man har släktband med. Av en släkting fick jag en sammanställning över en del av släkten och varifrån man egentligen härstammade. Det var så intressant att jag skaffade mig släktforskningsprogram till datorn. Dessutom började jag leta efter folk i förskingringen som fortfarande var i livet. 

En rolig händelse var då jag på måfå skrev in en avlägsen släktings namn i en sökmotor. Mannen är i 50 årsåldern och en syssling till mig. Han är född i USA och bor där någonstans. Hur som helst så fick jag en träff i min sökning. Ett E-mail till personen med en fråga om hans föräldrar visade att det var den förlorade amerikanska grenen i mitt släktträd

Den här bilden har jag funnit i ett gammalt fotoalbum. Det kan inte vara något gammalt Ölandstorp. Då det finns en torpargren från området Kråksmåla / Hinshult, beläget norr om Kalmar så är det nog troligt att det är ett torp från dessa trakter. Att det skulle vara Hästhagen som min farfars mor föddes i är nog inte troligt. Hon föddes 1855 och under denna tid var det nog inte alltför gott att bo under liknande förhållande. Sensommaren 2010 gjorde jag en torpvandring under ledning av en man som hade stark anknytning till Hästhagen och Kråksmåla. Tillsammans med en kusin så besökte vi platsen ca 600 meter rakt in i skogen där torpet tidigare låg. Redogörelse från denna utforskning av Smålandsskogen finns bakom denna länk.

-"Under 1869 var nöden stor i Kråksmåla. Till synes helt friska personer digna till marken av hunger eller genom hunger föranledd matthet. Man träffade överallt i skogen personer sysselsatta med att insamla ljung och hasselmjäll (hasselns hanblommor) som blandas med något mjöl till nödbröd, varav skorpan var dräglig, men kakans inre en obehaglig smak. Äldre trovärdiga personer försäkra sig aldrig hava i Kråksmåla sett ett så elendigt tillstånd som nu. " Detta utdrag finns i boken Kalmar Län i ord och bild - en hundraårskrönika, och är daterat till 28/3 1869.

Genom detta kartutdrag så kan man få en uppfattning om var ovan nämnda område är beläget. Torpet Hästhagen och Godehult är inringade. Orterna Ålem och Blomstermåla är belägna utanför högra delen av kartbladet och Nybro ligger dryga 2,5 mil söder ut.

*

     Hur var livet kring åren 1890 -1900-talet?

Jag har genom att min farfar, Birger Engqvist, uppenbarligen tyckte om att nedteckna sina erfarenheter kunnat ta del om hur livet vid denna tid var. Det finns många intressanta anteckningar. 

Jag har renskrivit en kort notis om hur det gick till att uppföra en samlingslokal och den lägger jag ut. Bygget var troligtvis Logen 506 Ås Välgång i Ås församling Jönköpings län. Vidare finns det en berättelse bland annat om rekrytskolan i Norrköping kring tiden 1898-1899. Denna är en nedteckning av minnena kring soldatlivet vid sekelskiftet.

 

Jag har även med en skildring av hur torparlivet kunde gestalta sig. Torparkontraktet kommer att kompletteras med lite mer om torparnas tillvaro.

 

 

En del andra renskrivna dokument från denna tid  finns länkade här under:

Biblisk julkaka från Ås Samlingslokal för 250 kronor. (pdf) Soldatlivets vedermödor. (pdf) Torparkontrakt
     
  Fotoalbum m gamla släktfoton